Duurzaamheid

Onze aanpak voor duurzaamheid

Duurzaamheid is niet alleen een modewoord, maar het is belangrijk voor onze planeet. Een van de grootste problemen waar we nu mee te maken hebben, is de opwarming van de aarde. Essity, het bedrijf dat maandverband, inlegkruisjes voor Libresse maakt, zet zich in om sociale en milieuvriendelijke oplossingen te vinden en om veilige producten te maken.

Bij Libresse zijn we er trots op dat we onze producten op een duurzame manier produceren en ontwikkelen. We hebben ons als bedrijf altijd ingezet voor de bescherming van onze planeet en zijn hulpbronnen. We werken al sinds het begin van de jaren '90 met levenscyclusanalyse (LCA) om de milieubelasting van onze producten gedurende hun hele levenscyclus te bepalen. Van de hulpbronnen die we gebruiken tot onze productie en wat we aan onze klanten leveren.

De herkomst van onze producten

We vinden een verantwoorde herkomst echt belangrijk en we zoeken altijd naar manieren om de milieubelasting van nieuwe producten te verminderen, door ze slim te ontwerpen met de juiste materialen. Onze pulpleveranciers bijvoorbeeld gebruiken houtvezels die ze uit zorgvuldig beheerde hulpbronnen hebben gehaald. We geloven ook in verantwoordelijk bosbeheer dat de bossen beschermt en de biodiversiteit in stand houdt. We hebben het altijd belangrijk gevonden om rekening te houden met de natuur, en we willen daar altijd actief in blijven.

* De ecologische voetafdruk van Ultra maandverband (dun maandverband) in Europa tussen 2008-2019 is gebaseerd op levenscyclusanalyses uitgevoerd door Essity en geverifieerd door IVL, Swedish Environmental Research Institute Ltd, 2019

Verpakkingsmateriaal verminderen

We hebben het ook altijd belangrijk gevonden om ons afval te beperken. Een van de manieren om afval te beperken is de producten dunner maken. Een andere manier is minder verpakkingsmateriaal gebruiken. We hebben het verpakkingsmateriaal bij al onze producten voor vrouwelijke intieme hygiëne sinds 2008 met zeventien procent weten te verminderen.

We hebben bijvoorbeeld bij ons Ultra maandverband minder verpakking gebruikt en we gebruiken materialen en energie efficiënter om het maandverband dunner te maken. Hierdoor wordt het maandverband voor jou ook comfortabeler en handiger.

Er is in het verleden wat kritiek gekomen op onze producten voor vrouwen omdat het moeilijk was ze weg te gooien op een manier die geen schadelijke invloed had op het milieu. Dankzij die kritiek hebben we nu de manier van weggooien van ons maandverband verbeterd. De belangrijkste klacht was dat je je maandverband moeilijk weg kon gooien als dat ergens anders moest gebeuren dan thuis. Er is vaak geen afvalbak beschikbaar en het kan niet door het toilet gespoeld worden omdat het toilet dan verstopt raakt, en dat is funest voor het milieu. Daarom hebben we Roll.Press.Go gemaakt: innovatief maandverband met een wikkel die je aan alle kanten volledig kunt afsluiten. Het is een slimme, eenvoudige en hygiënische oplossing om je maandverband weg te gooien, waar je ook bent en op elk moment.

Onze ecologische voetafdruk verminderen

Als onderdeel van de LCA-beoordeling hebben we ook gekeken naar onze invloed op de opwarming van de aarde, of, anders gezegd, de ecologische voetafdruk van onze producten. De ecologische voetafdruk gaat over de uitstoot van broeikasgassen van een product gedurende zijn levenscyclus. We hebben er hard aan gewerkt om de ecologische voetafdruk van onze absorberende producten te verlagen. Sinds 2008 hebben we bijvoorbeeld de ecologische voetafdruk van ons Ultra maandverband verlaagd met zeventien procent.

We zijn ook trots op veel andere dingen die we doen. We geven om de planeet en om de mensen die er leven, en hieronder staan een aantal manieren waarop we het verschil maken.

Taboes doorbreken

De taboes, onwetendheid en vooroordelen omtrent menstruatie brengen de gezondheid van miljoenen vrouwen elke dag in gevaar. We zetten ons ervoor in om dit te bestrijden. We hebben bijvoorbeeld onlangs samen met de Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC) een training opgezet over hygiëne rond menstruatie voor meisjes van tien tot twaalf jaar in Haikou, China. Tijdens de training konden de meisjes over hun lichaam praten, leerden ze het belang van goede hygiëne tijdens hun menstruatie en dat ze trots mochten zijn op wat er elke maand in hun lichaam gebeurt.

Kennis verbeteren

Met het educatieprogramma 'Discover What Fits Your Body' van Libresse leren meisjes op basisscholen in Maleisië wat menstruatie is en wat er in hun lichaam verandert in de puberteit. Elk meisje krijgt een startpakket van Libresse waar een folder voor hun ouders bij zit om ze te helpen om met hun dochter over haar lichaam en menstruatie te praten.

Ook in Nederland maken we menstruatie en intiem hygiëne al jaren bespreekbaar op middelbare scholen door gastlessen te geven.

Gerelateerde artikelen