Als een merk bieden wij producten aan voor iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht hoe ze zich identificeren.

We weten dat niet iedereen die menstrueert een vrouw is en dat niet alle vrouwen menstrueren. We realiseren ons dat 'vrouwen' niet meer de juiste term is om het brede spectrum van mensen die onze producten gebruiken accuraat weer te geven.

Inclusieve en empathische taal is zo belangrijk om een wereld zonder schaamte en stigma te helpen creëren. Daarom hebben we besloten om voortaan de term 'vrouwen+' te gebruiken.

Door de term 'vrouwen+' te gebruiken, streven we ernaar iedereen die onze producten gebruikt erbij te betrekken. Het doet geen afbreuk aan degenen die zich al identificeerden met de term 'vrouwen', maar de toevoeging van het '+'-teken is bedoeld om het volledige scala aan mensen die onze producten gebruikt op te vangen, naast de zelf identificerende vrouwen.

In sommige gevallen zullen we de term 'vrouwen' gebruiken. Bijvoorbeeld als we verwijzen naar onderzoek dat alleen betrekking had op cis-vrouwen of dat geen onderscheid maakte op basis van genderidentiteit.